در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
02167538

کپسول‌های آزمون پایه ششم

آماده‌سازی بر مبنای سنجش و تجزیه و تحلیل و ارزشیابی محتواهای فراگرفته شده
آماده سازی هدفمند بر اساس آموزش‌ها و تشریح سوالات برای سنجش هوش و سرعت و دقت
آماده سازی کامل دانش‌آموزان با شبیه‌سازی صددرصدی سوالات آزمون سمپاد

کپسول‌های آزمون پایه نهم

آماده‌سازی بر مبنای سنجش و تجزیه و تحلیل و ارزشیابی محتواهای فراگرفته شده
آماده سازی هدفمند بر اساس آموزش‌ها و تشریح سوالات برای سنجش هوش و سرعت و دقت
آماده سازی کامل دانش‌آموزان با شبیه‌سازی صددرصدی سوالات آزمون سمپاد

آزمونک‌های تیزهوشان

کپسول‌های آزمون ۱۴۰۲