در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
02167538
محتوای ششم به هفتم

کپسول جامع ششم (هفته اول)

کپسول مرور و جمع‌بندی گرافیکی ششم(هفته دوم)

کپسول ویژه VIP ششم (هفته سوم)

آماده سازی ویژه و هدفمند دانش آموزان جهت شرکت در آزمون سمپاد بر اساس آموزش و تشریح سوالات سنجش و هوش خلاقیت

کپسول مکمل ششم (هفته چهارم)

کپسول شبیه‌ساز ششم (هفته پنجم)

کپسول مرور درختی ششم (هفته ششم)