در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
02167538
محتوای نهم به دهم

کپسول جامع نهم (هفته اول)

کپسول مرور و جمع‌بندی گرافیکی نهم(هفته دوم)

کپسول ویژه VIP نهم (هفته سوم)

 

کپسول مکمل نهم (هفته چهارم)

کپسول شبیه‌ساز نهم (هفته پنجم)

کپسول مرور درختی نهم (هفته ششم)