در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
محتوای نهم به دهم
عکس شاخص 7 کپسول طلایی-08

کپسول جامع نهم (هفته اول)

عکس شاخص 7 کپسول طلایی-10

کپسول ویژه VIP نهم (هفته سوم)

 
عکس شاخص 7 کپسول طلایی-11

کپسول مکمل نهم (هفته چهارم)

عکس شاخص 7 کپسول طلایی-12

کپسول شبیه‌ساز نهم (هفته پنجم)

عکس شاخص 7 کپسول طلایی-13

کپسول مرور درختی نهم (هفته ششم)