در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
26
02167538
محتوای نهم به دهم

کپسول جامع نهم (هفته اول)

کپسول ویژه VIP نهم (هفته سوم)

 

کپسول مکمل نهم (هفته چهارم)

کپسول شبیه‌ساز نهم (هفته پنجم)

کپسول مرور درختی نهم (هفته ششم)