در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
محتوای ورودی پایه دهم
ریاضی

ریاضی

علوم

علوم

هوش تجسمی

هوش تجسمی

هوش منطقی

هوش منطقی

هوش محاسباتی

هوش محاسباتی

هوش کلامی

هوش کلامی

فارسی

فارسی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

قرآن

قرآن