در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
محتوای ورودی پایه هفتم
هوش طبیعی

هوش طبیعی

هوش تجسمی

هوش تجسمی

هوش کلامی

هوش کلامی

هوش محاسباتی و منطقی

هوش محاسباتی و منطقی