در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
02167538
محتوای ورودی پایه هفتم

هوش طبیعی

هوش تجسمی

هوش کلامی

هوش محاسباتی و منطقی