در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
محتوای کپسول طلایی
عکس شاخص 7 کپسول طلایی-01

کپسول جامع ششم (هفته اول)

عکس شاخص 7 کپسول طلایی-08

کپسول جامع نهم (هفته اول)

عکس شاخص 7 کپسول طلایی-10

کپسول ویژه VIP نهم (هفته سوم)

 
عکس شاخص 7 کپسول طلایی-03

کپسول ویژه VIP ششم (هفته سوم)

آماده سازی ویژه و هدفمند دانش آموزان جهت شرکت در آزمون سمپاد بر اساس آموزش و تشریح سوالات سنجش و هوش خلاقیت
عکس شاخص 7 کپسول طلایی-11

کپسول مکمل نهم (هفته چهارم)

عکس شاخص 7 کپسول طلایی-04

کپسول مکمل ششم (هفته چهارم)

عکس شاخص 7 کپسول طلایی-05

کپسول شبیه‌ساز ششم (هفته پنجم)

عکس شاخص 7 کپسول طلایی-12

کپسول شبیه‌ساز نهم (هفته پنجم)

1 2