در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
محتوای کپسول کنکور
علوم و فنون ادبی-ریاضی

ریاضی انسانی

علوم و فنون ادبی-ریاضی

علوم و فنون ادبی

زیست-فیزیک-شیمی-ریاضی

فیزیک

زیست-فیزیک-شیمی-ریاضی

شیمی

زیست-فیزیک-شیمی-ریاضی

زیست شناسی

زیست-فیزیک-شیمی-ریاضی

ریاضی تجربی

حسابان-هندسه-گسسته-شیمی-فیزیک

فیزیک

حسابان-هندسه-گسسته-شیمی-فیزیک

شیمی

حسابان-هندسه-گسسته-شیمی-فیزیک

آمار و احتمالات

حسابان-هندسه-گسسته-شیمی-فیزیک

گسسته

1 2