در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
ریاضی

ریاضی

700,000 تومان
علوم

علوم

800,000 تومان
هوش تجسمی

هوش تجسمی

700,000 تومان
هوش منطقی

هوش منطقی

550,000 تومان
هوش محاسباتی

هوش محاسباتی

650,000 تومان
هوش کلامی

هوش کلامی

800,000 تومان
هوش طبیعی

هوش طبیعی

650,000 تومان
هوش تجسمی

هوش تجسمی

750,000 تومان
هوش کلامی

هوش کلامی

800,000 تومان
فارسی

فارسی

550,000 تومان
مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

500,000 تومان
قرآن

قرآن

400,000 تومان
علوم و فنون ادبی-ریاضی

ریاضی انسانی

580,000 تومان
علوم و فنون ادبی-ریاضی

علوم و فنون ادبی

550,000 تومان
زیست-فیزیک-شیمی-ریاضی

فیزیک

500,000 تومان
زیست-فیزیک-شیمی-ریاضی

شیمی

650,000 تومان
زیست-فیزیک-شیمی-ریاضی

زیست شناسی

650,000 تومان
1 2 3