در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0

پل های ارتباطی

دکتر محمد جانی

مهندسی صنایع
دکترای مدیریت
مدرس ریاضی