در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0

پل های ارتباطی

استاد پریناز محسن خواه

مهندس کامپیوتر
دکترای مدیریت