کپسول متوسطه دوم

١- مرور کلیدی ٣٠ نکته لحظه آخری هر درس
٢- ۶۰ تست‌ شبیه‌ساز متناسب با هر نکته به همراه پاسخنامه تصویری
٣- جمع‌بندی کپسولی ویژه
۴- تسریع یادگیری به شیوه تصویرسازی نوین کپسولی
۵- افزایش سرعت ، دقت و تمرکز

کپسول‌های رشته ریاضی متوسطه دوم