کپسول نکات لحظه آخری کنکور

١- مرور کلیدی ٣٠ نکته لحظه آخری هر درس
٢- ۶۰ تست‌ شبیه‌ساز متناسب با هر نکته به همراه پاسخنامه تصویری
٣- جمع‌بندی کپسولی ویژه
۴- تسریع یادگیری به شیوه تصویرسازی نوین کپسولی
۵- افزایش سرعت ، دقت و تمرکز

۶ کپسول لحظه آخری ریاضی کنکور

قیمت اصلی تومان 3,000,000 بود.قیمت فعلی تومان 2,400,000 است.

دوره هندسه کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.

دوره حسابان کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 550,000 بود.قیمت فعلی تومان 440,000 است.

دوره گسسته کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.

کپسول جامع لحظه آخری رشته ریاضی

۶ کپسول لحظه آخری ریاضی کنکور

قیمت اصلی تومان 3,000,000 بود.قیمت فعلی تومان 2,400,000 است.

دوره هندسه کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.

دوره حسابان کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 550,000 بود.قیمت فعلی تومان 440,000 است.

دوره گسسته کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.

دوره هندسه کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.

دوره حسابان کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 550,000 بود.قیمت فعلی تومان 440,000 است.

دوره گسسته کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.
دروس تخصصی رشته ریاضی

دوره هندسه کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.

دوره حسابان کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 550,000 بود.قیمت فعلی تومان 440,000 است.

دوره گسسته کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.

آمار و احتمالات کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 450,000 بود.قیمت فعلی تومان 360,000 است.

دوره شیمی رشته ریاضی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 730,000 بود.قیمت فعلی تومان 584,000 است.

دوره فیزیک رشته ریاضی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.

کپسول جامع لحظه آخری رشته تجربی

۴ کپسول لحظه آخری تجربی کنکور

قیمت اصلی تومان 2,300,000 بود.قیمت فعلی تومان 1,840,000 است.
۱

زیست شناسی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 670,000 بود.قیمت فعلی تومان 536,000 است.

فیزیک رشته تجربی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.
۱

زیست شناسی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 670,000 بود.قیمت فعلی تومان 536,000 است.

فیزیک رشته تجربی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.
۱
دروس تخصصی رشته تجربی

ریاضی رشته تجربی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 580,000 بود.قیمت فعلی تومان 464,000 است.

زیست شناسی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 670,000 بود.قیمت فعلی تومان 536,000 است.

شیمی رشته تجربی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 730,000 بود.قیمت فعلی تومان 584,000 است.

فیزیک رشته تجربی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 500,000 بود.قیمت فعلی تومان 400,000 است.
۱

کپسول جامع لحظه آخری رشته انسانی

۲ کپسول لحظه آخری انسانی کنکور

قیمت اصلی تومان 1,000,000 بود.قیمت فعلی تومان 800,000 است.

ریاضی انسانی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 580,000 بود.قیمت فعلی تومان 464,000 است.

ریاضی انسانی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 580,000 بود.قیمت فعلی تومان 464,000 است.
دروس تخصصی رشته انسانی

علوم و فنون ادبی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 550,000 بود.قیمت فعلی تومان 440,000 است.

ریاضی انسانی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 580,000 بود.قیمت فعلی تومان 464,000 است.

زبان انگلیسی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 450,000 بود.قیمت فعلی تومان 225,000 است.

دین و زندگی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 300,000 بود.قیمت فعلی تومان 150,000 است.

عربی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 300,000 بود.قیمت فعلی تومان 150,000 است.
دروس عمومی کنکور

زبان انگلیسی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 450,000 بود.قیمت فعلی تومان 225,000 است.

دین و زندگی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 300,000 بود.قیمت فعلی تومان 150,000 است.

عربی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 300,000 بود.قیمت فعلی تومان 150,000 است.

زبان و ادبیات فارسی کنکور (کپسول لحظه آخری)

قیمت اصلی تومان 580,000 بود.قیمت فعلی تومان 290,000 است.

من کنارت هستم

به مدرسه آنلاین من کنارت هستم بپیوندید