مشاوره کنکور

نام و نام خانوادگی(Required)

با کپسول موفقیت تیر ماه قبولیتو صد در صد کن

تشریح خط به خط کتاب درسی، رفع اشکال و تست‌زنی (کلاس آنلاین) 

تدریس، تشریح، نکته، تست، بررسی تمامی شکل‌های کتاب درسی(کلاس آفلاین) 

حل تشریحی و تستی مطابق کنکور سراسری (قابل استفاده برای امتحان نهایی و کنکور) 

تحلیل آزمون‌های جامع و بیان شیوهای نوین تست‌زنی

با کپسول موفقیت دی ماه قبولیتو صد در صد کن

تشریح خط به خط کتاب درسی، رفع اشکال و تست‌زنی ( کلاس آنلاین)

تدریس، تشریح، نکته، تست، بررسی تمامی شکل‌های کتاب درسی( کلاس آفلاین)

بررسی نکات ترکیبی و کنکوری

تشریح تست‌های سراسری مطابق کنکور سراسری( قابل استفاده برای امتحان نهایی و کنکور)

کتاب کار تحلیل جامع و بیان شیوه‌های نوین تست‌زنی

کپسولی جامع و کامل شامل تمام منابع درسی برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم و کنکور می‌باشد

 

* تدریس کامل مباحث درسی بر مبنای خط به خط کتاب درسی

* نکات و تست‌های جامع و کلیدی

* حل تمرین‌های فراوان و آزمون‌های شبیه‌سازی شده

محصول پیشرو مناسب‌ هفته‌های آخر تا آزمون جهت مرور جامع و کامل منابع درسی و یا آمادگی سریع و جامع تا آزمون‌ می‌باشد که منجر به تقویت مهارت در یادگیری، افزایش مهارت تست زنی و تسلط کامل به مباحث درسی می‌شود.