مشاوره کنکور

نام و نام خانوادگی(Required)

با كپسول موفقيت تیر ماه قبوليتو صد در صد كن

تشريح خط به خط كتاب درسی، رفع اشكال و تست‌زنی (كلاس آنلاين) 

تدريس، تشريح، نكته، تست، بررسی تمامی شكل‌های كتاب درسی(كلاس آفلاين) 

حل تشريحی و تستی مطابق كنكور سراسری (قابل استفاده برای امتحان نهايی و كنكور) 

تحليل آزمون‌های جامع و بيان شيوهای نوين تست‌زنی

با كپسول موفقيت دی ماه قبوليتو صد در صد كن

تشريح خط به خط كتاب درسی، رفع اشكال و تست‌زنی ( كلاس آنلاين)

تدريس، تشريح، نكته، تست، بررسی تمامی شكل‌های كتاب درسی( كلاس آفلاين)

بررسي نكات تركيبی و كنكوری

تشريح تست‌های سراسری مطابق كنكور سراسری( قابل استفاده برای امتحان نهايی و كنكور)

كتاب كار تحليل جامع و بيان شيوه‌های نوين تست‌زنی

کپسولی جامع و کامل شامل تمام منابع درسی برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم و کنکور می‌باشد

 

* تدریس کامل مباحث درسی بر مبنای خط به خط کتاب درسی

* نکات و تست‌های جامع و کلیدی

* حل تمرین‌های فراوان و آزمون‌های شبیه‌سازی شده

محصول پیشرو مناسب‌ هفته‌های آخر تا آزمون جهت مرور جامع و کامل منابع درسی و یا آمادگی سریع و جامع تا آزمون‌ می‌باشد که منجر به تقویت مهارت در یادگیری، افزایش مهارت تست زنی و تسلط کامل به مباحث درسی می‌شود.