دریافت دفترچه سوالات دروس عمومی رشته انسانی کنکور سراسری ۱۴۰۱

دریافت دفترچه سوالات دروس عمومی رشته انسانی کنکور سراسری ۱۴۰۱(دفترچه شماره یک)
نوع فایل : .pdf
حجم : ۲ مگابایت
دریافت
دریافت دفترچه سوالات دروس اختصاصی رشته انسانی کنکور سراسری ۱۴۰۱(دفترچه شماره دو)
نوع فایل : .pdf
حجم : ۱ مگابایت
دریافت
دریافت دفترچه سوالات دروس اختصاصی رشته انسانی کنکور سراسری ۱۴۰۱(دفترچه شماره سه)
نوع فایل : .pdf
حجم : ۱ مگابایت
دریافت

کلید سوالات عمومی و اختصاصی کنکور رشته انسانی ۱۴۰۱

تحلیل کنکور انسانی ۱۴۰۱

ادبیات

لغت / ۳ سوال   سطح: آسان املا /   ۳ سوال    سطح: فوق آسان آرایه /   ۴ سوال     سطح: متوسط (حسن تعلیل ، ایهام و استعاره بسیار پرکاربرد) دستور / ۵ سوال             سطح: آسان و متوسط قرابت معنایی    / ۱۰ سوال          سطح: متوسط و دو سوال سخت (نسبت به بقیه مباحث قوی‌تر)

عربی

ترجمه   /  ۱۰ سوال         سطح: متوسط و کمی زمان‌بر مفهوم متن  /  ۴ سوال   سطح: متوسط تحلیل صرفی  /  ۳ سوال    سطح: متوسط و سخت ضبط حرکات  / ۱ سوال    سطح: سخت لغت    /  ۱ سوال     سطح: سخت مفهوم   /  ۱ سوال    سطح: متوسط قواعد /   ۵ سوال    سطح: متوسط و آسان

دین و زندگی

سطح سوالات : معمولی و آسان  (مشابه سال قبل) تعداد سوالات هر مبحث: آیه و حدیث:     ۱۸ سوال متن:     ۶ سوال ترکیبی:     ۱ سوال

زبان انگلیسی

گرامر /  ۴ سوال  سطح: متوسط (تمرکز بر پایه دهم لغات  /   ۸ سوال   سطح: متوسط (تمرکز بر پایه یازدهم و دوازدهم کلوز /    ۵ سوال   سطح: سخت تر از پارسال و دارای کلمات اختصاصی و گیج‌کننده (تمرکز بر گرامر) ریدینگ /    ۸ سوال   سطح:  متوسط (دارای کلمات خارج از کتاب مثل پارسال جواب چند سوال مستقیم در متن و چندتا سوال مفهومی)

ریاضی

سطح سوالات بطور کلی: متوسط و سخت حسابان   ۲۰ سوال هندسه    ۱۸ سوال آمار    ۳ سوال احتمال و ترکیبات    ۳ سوال گسسته     ۶ سوال

فیزیک

فیزیک دهم   /  ۹ سوال     سطح:آسان فیزیک و اندازه‌گیری: ۱ سوال    |   فشار: ۱ سوال کار و انرژی:   ۳ سوال  |    گرما:  ۲ سوال ترمودینامیک:  ۲ سوال فیزیک یازدهم /   ۱۱ سوال     سطح: متوسط الکتریسیته ساکن:  ۴ سوال   الکتریسیته جاری: ۴ سوال   | مغناطیس: ۳ سوال فیزیک دوازدهم  /  ۲۰ سوال     سطح : آسان سینماتیک : ۵ سوال  |   دینامیک: ۳ سوال نوسان و امواج: ۱۰ سوال| هسته‌ای و اتمی: ۴ سوال

شیمی

سطح سوالات سخت و در حد کنکور ۹۹ شمارشی /   ۱۲ سوال        مسئله  /   ۱۳ سوال مفاهیم  /   ۵ سوال سوالات مستقیم هر پایه دهم  /    ۷ سوال یازدهم   /   ۱۲ سوال دوازدهم   /    ۸ سوال +     ۳  سوال ترکیبی
قبلی
بعدی