دریافت دفترچه سوالات دروس عمومی رشته هنر کنکور سراسری ۱۴۰۱

دریافت دفترچه سوالات دروس عمومی رشته هنر کنکور سراسری ۱۴۰۱
نوع فایل : .pdf
حجم : ۱ مگابایت
دریافت

کلید سوالات عمومی کنکور رشته هنر ۱۴۰۱

تحلیل کنکور هنر ۱۴۰۱

ادبیات

لغت / ۳ سوال   سطح: آساناملا /   ۳ سوال    سطح: فوق آسانآرایه /   ۴ سوال     سطح: متوسط (حسن تعلیل ، ایهام و استعاره بسیار پرکاربرد)دستور / ۵ سوال             سطح: آسان و متوسطقرابت معنایی    / ۱۰ سوال          سطح: متوسط و دو سوال سخت (نسبت به بقیه مباحث قوی‌تر)

عربی

ترجمه   /  ۱۰ سوال         سطح: متوسط و کمی زمان‌برمفهوم متن  /  ۴ سوال   سطح: متوسطتحلیل صرفی  /  ۳ سوال    سطح: متوسط و سختضبط حرکات  / ۱ سوال    سطح: سختلغت    /  ۱ سوال     سطح: سختمفهوم   /  ۱ سوال    سطح: متوسطقواعد /   ۵ سوال    سطح: متوسط و آسان

دین و زندگی

سطح سوالات :معمولی و آسان  (مشابه سال قبل)تعداد سوالات هر مبحث:آیه و حدیث:     ۱۸ سوالمتن:     ۶ سوالترکیبی:     ۱ سوال

زبان انگلیسی

گرامر /  ۴ سوال  سطح: متوسط (تمرکز بر پایه دهملغات  /   ۸ سوال   سطح: متوسط (تمرکز بر پایه یازدهم و دوازدهمکلوز /    ۵ سوال   سطح: سخت تر از پارسال و دارای کلمات اختصاصی و گیج‌کننده (تمرکز بر گرامر)ریدینگ /    ۸ سوال   سطح:  متوسط (دارای کلمات خارج از کتاب مثل پارسال جواب چند سوال مستقیم در متن و چندتا سوال مفهومی)

ریاضی

سطح سوالات بطور کلی:متوسط و سختحسابان   ۲۰ سوالهندسه    ۱۸ سوالآمار    ۳ سوالاحتمال و ترکیبات    ۳ سوالگسسته     ۶ سوال

فیزیک

فیزیک دهم   /  ۹ سوال     سطح:آسانفیزیک و اندازه‌گیری: ۱ سوال    |   فشار: ۱ سوالکار و انرژی:   ۳ سوال  |    گرما:  ۲ سوالترمودینامیک:  ۲ سوالفیزیک یازدهم /   ۱۱ سوال     سطح: متوسطالکتریسیته ساکن:  ۴ سوال  الکتریسیته جاری: ۴ سوال   | مغناطیس: ۳ سوالفیزیک دوازدهم  /  ۲۰ سوال     سطح : آسانسینماتیک : ۵ سوال  |   دینامیک: ۳ سوالنوسان و امواج: ۱۰ سوال| هسته‌ای و اتمی: ۴ سوال

شیمی

سطح سوالات سخت و در حد کنکور ۹۹شمارشی /   ۱۲ سوال        مسئله  /   ۱۳ سوالمفاهیم  /   ۵ سوالسوالات مستقیم هر پایهدهم  /    ۷ سوالیازدهم   /   ۱۲ سوالدوازدهم   /    ۸ سوال+     ۳  سوال ترکیبی
قبلی
بعدی