دریافت دفترچه سوالات دروس عمومی رشته هنر کنکور سراسری ۱۴۰۱

دریافت دفترچه سوالات دروس عمومی رشته هنر کنکور سراسری ۱۴۰۱
نوع فایل : .pdf
حجم : 1 مگابایت
دریافت

کلید سوالات عمومی کنکور رشته هنر ۱۴۰۱

تحلیل کنکور هنر ۱۴۰۱

ادبیات

لغت / 3 سوال   سطح: آسان املا /   3 سوال    سطح: فوق آسان آرایه /   4 سوال     سطح: متوسط (حسن تعلیل ، ایهام و استعاره بسیار پرکاربرد) دستور / 5 سوال             سطح: آسان و متوسط قرابت معنایی    / 10 سوال          سطح: متوسط و دو سوال سخت (نسبت به بقیه مباحث قوی‌تر)

عربی

ترجمه   /  10 سوال         سطح: متوسط و کمی زمان‌بر مفهوم متن  /  4 سوال   سطح: متوسط تحلیل صرفی  /  3 سوال    سطح: متوسط و سخت ضبط حرکات  / 1 سوال    سطح: سخت لغت    /  1 سوال     سطح: سخت مفهوم   /  1 سوال    سطح: متوسط قواعد /   5 سوال    سطح: متوسط و آسان

دین و زندگی

سطح سوالات : معمولی و آسان  (مشابه سال قبل) تعداد سوالات هر مبحث: آیه و حدیث:     18 سوال متن:     6 سوال ترکیبی:     1 سوال

زبان انگلیسی

گرامر /  4 سوال  سطح: متوسط (تمرکز بر پایه دهم لغات  /   8 سوال   سطح: متوسط (تمرکز بر پایه یازدهم و دوازدهم کلوز /    5 سوال   سطح: سخت تر از پارسال و دارای کلمات اختصاصی و گیج‌کننده (تمرکز بر گرامر) ریدینگ /    8 سوال   سطح:  متوسط (دارای کلمات خارج از کتاب مثل پارسال جواب چند سوال مستقیم در متن و چندتا سوال مفهومی)

ریاضی

سطح سوالات بطور کلی: متوسط و سخت حسابان   20 سوال هندسه    18 سوال آمار    3 سوال احتمال و ترکیبات    3 سوال گسسته     6 سوال

فیزیک

فیزیک دهم   /  9 سوال     سطح:آسان فیزیک و اندازه‌گیری: 1 سوال    |   فشار: 1 سوال کار و انرژی:   3 سوال  |    گرما:  2 سوال ترمودینامیک:  2 سوال فیزیک یازدهم /   11 سوال     سطح: متوسط الکتریسیته ساکن:  4 سوال   الکتریسیته جاری: 4 سوال   | مغناطیس: 3 سوال فیزیک دوازدهم  /  20 سوال     سطح : آسان سینماتیک : 5 سوال  |   دینامیک: 3 سوال نوسان و امواج: 10 سوال| هسته‌ای و اتمی: 4 سوال

شیمی

سطح سوالات سخت و در حد کنکور 99 شمارشی /   12 سوال        مسئله  /   13 سوال مفاهیم  /   5 سوال سوالات مستقیم هر پایه دهم  /    7 سوال یازدهم   /   12 سوال دوازدهم   /    8 سوال +     3  سوال ترکیبی
قبلی
بعدی