همچون ســنوات  قبل اقدام به برگـــزاری همایش پیش بینی
 سوالات آزمون تیزهـــــوشان / نمونه دولتــــــی تحت عنوان
 شبیـــه ساز برای ورودی هفتم و دهم نموده ایم .
 این سوالات ۱۰۰% شـــبیه سازی شده توسط برترین طـــــــراحان
 سوالات آزمون سمپاد طراحی شده است که همچون ســال های قبل بالاترین آمــار تطـــابق سوالات با آزمـون راداشته باشیم.
   *۳۶۰ سوال شبـیه سازی شده  برای ورودی هــــفتم *
  *۳۶۰سوال شبیه سازی شده برای ورودی دهــــــــم*
  *تحـــــــلیل و رفــــع اشکـــــــال تمامی ســــــــوالات* 
  *بیان شیوه های مدیریت زمــــان و کنترل اســترس *
  *ارائه نــــــــکات طــلایی قبــــــل از آزمـــــــــون*
  *ارائه راه حــــــل های ســـــــریع حل مســـــائل*


   و در نهـــایت بیـــان مباحـــث پر تـــکرار و پر اهمــیت و درصـــــد ساز و بیـــان شیـــوه ها و روش های پاسخگـــــویی به ســــــوالات

 همچون سنوات  قبل اقدام به برگزاری همایش پیش بینــــــــی

 سوالات آزمون تیزهـــــوشان / نمونه دولتی تحت  عنـــــــــــوان

 شبیه ساز برای ورودی هفتم و دهم نموده ایم .

 این سوالات ۱۰۰% شبیه سازی شده توسط برترین طـــــــراحان

 سوالات آزمون سمپاد طراحی شده است که همچون ســــــــــال

  های قبل بالاترین آمـــــار تطـــابق ســـوالات  با آزمـــــــــــون را

داشته باشیم.

   *۳۶۰ سوال شبـیه سازی شده برای ورودی هــــفتم *

  *۳۶۰سوال شبیه سازی شده برای ورودی دهــــــــم*

  *تحـــــــلیل و رفــــع اشکـــــــال تمامی ســــــــوالات* 

  *بیان شیوه های مدیریت زمــــان و کنترل اســترس *

  *ارائه نــــــــکات طـــــــلایی قبــــــل از آزمـــــــــون*

  *ارائه راه حــــــل های ســـــــــــــریع حل مســـــائل*

   و در نهـــایت بیـــان مباحـــث پر تـــکرار و پر اهمــیت و درصـــــد ساز و بیـــان شیـــوه ها و روش های پاسخگـــــویی به ســــــوالات

 

دارای مجوز رسمی از

وزارت آموزش و پرورش  و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دارای مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش

مورد تایید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد.