در سایت PRS اینترنت مصرفی کاربران در دوره‌های آنلاین نیم بها محاسبه می‌شود
0
02167538
پریناز محسن خواه

پل های ارتباطی

      استاد پریناز محسن خواه

      مهندس کامپیوتر
      دکترای مدیریت